تعرفه تصویرسازی

مراحل انجام سفارش

در راستای بهره وری در زمان و برنامه ریزی پروژه های تصویرسازی، راهنمای گام به گام مراحل آن ، جهت استحضار حضورتان تقدیم می گردد:

* دریافت اطلاعات اولیه سفارش دهنده توسط تصویرگر از جمله : دریافت ایده ، داستان ، شرح نویسنده و تکنیک مورد نظر برای اجرای اثر
* صحبت با سفارش دهنده درباب ایده پردازی، برنامه ریزی اجرائی و زمان بندی پروژه
* بررسی پیشنهادات و نظرات سفارش دهنده توسط تصویرگر
* ارسال پیش فاکتور به مشتری و تایید آن توسط ایشان
* عقد قرارداد با سفارش دهنده
* پیش پرداخت اول طبق قرارداد قبل از شروع کار پروژه
* طراحی اتود اولیه و سایر سفارشات محتوایی
* ارسال اتود خطی اولیه و اجرای کامل یک فریم و تایید نهایی سفارش دهنده طبق برنامه زمان بندی شده
* اخذ تاییدیه کتبی از سفارش دهنده جهت تولید سایر صفحات و ملزومات پروژه
* تولید و اتمام پروژه (تحویل فایل کم حجم به سفارش دهنده ) و تائید نهایی توسط ایشان
* پرداخت مابقی مبلغ توافقی سفارش توسط سفارش دهنده
* بایگانی اسناد پروژه و ارسال نهایی فایل چاپی برای سفارش دهنده طبق در خواست او در زمان مقرر آن بصورت آنلاین یا ارسال پستی برای سفارش دهندگان در سایر شهرها

تعرفه انواع تصویرسازی

تعرفه انواع تصویرسازی بصورت تفکیک شده به شرح زیر است :

تصویرسازی تک فریم برای مجلات

تصویرسازی تک فریم برای مجلات : جهت بازدید از تعرفه تصویرسازی کلیک کنید

تصویرسازی کتاب کودک
طراحی شخصیت تبلیغاتی دو بعدی

طراحی شخصیت تبلیغاتی دو بعدی : جهت بازدید از تعرفه طراحی شخصیت کلیک کنید

طراحی شخصیت
طراحی پوستر تصویرسازی
طراحی پازل
طراحی جلد کتاب کودک

طراحی جلد کتاب کودک و مجله : جهت بازدید از تعرفه تصویرسازی کلیک کنید

تصویرسازی موضوعی در سایز کوچک

تصویرسازی موضوعی در سایز کوچک : جهت بازدید از تعرفه تصویرسازی کلیک کنید

تصویرسازی کاربردی بازی های چاپی و بوردگیم

تصویرسازی کاربردی بازی های چاپی و بوردگیم : جهت بازدید از تعرفه تصویرسازی کاربردی کلیک کنید

تصویرسازی کاربردی، طراحی پترن و پوشاک

تصویرسازی کاربردی، طراحی پترن و پوشاک : جهت بازدید از تعرفه تصویرسازی کاربردی کلیک کنید

تصویرسازی کاربردی محصولات چرم

تصویرسازی کاربردی محصولات چرم : جهت بازدید از تعرفه تصویرسازی کاربردی کلیک کنید

زمانبندی اجرایی پروژه

زمانبندی اجرایی برای تصویرسازی تک فریم مجلات ، پازل و پوستر تصویرسازی ؛ بین 7 تا 10 روز
مجموعه تصاویر در قالب کتاب و با توجه به میزان صفحات کتاب بین 14 الی 30 روز
طراحی کاراکتر دوبعدی تبلیغاتی بین 7 تا 14 روز و متناسب با تعداد سفارش این زمان متغیر خواهد بود .